34 thoughts on “Master Kamal – YOGA CHO MỌI NGƯỜI TẬP 6”

  1. Toi bi thoái hoa đốt sống cổ 6 nam ve trước . Toi da tạp yoga voi thay khỏi dc 6 nam sau đấy bi lười ko tạp nua bg bi lai toi moi tập hai ngay thấy đỡ đau đèn 70% . Xin chân thanh cam on thay rát nhieu .

  2. Em cảm ơn thầy malka nhiều. Em rất thich các bài tập của thầy. Em mong thầy có thêm nhiều bài tập mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *