6 thoughts on “Máy giặt nội địa hàng bãi National NA-VR1100 giặt 9 sấy 6 bằng block – Hàng nhật 123.com”

  1. Anh ơi mấy nhà em nước xả vào khay đựng bột giặt lúc hoạt động, lúc ko.nhiều lần giặt xong kiểm tra lại thấy bột giặt vẫn nguyên. Cứu em với anh ơi.

  2. Bác ơi.con navr 1000 khay đựng bột giặt y như vậy thì ngăn nào để bột ngăn nào để xả? Có 3 ngăn lận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *