29 thoughts on “Minecraft coop (w/Jaki) – Cuộc hành trình Kawaii”

 1. Ngôi nhà ma có nghĩa là ai đến căn nhà bi ma phá chay hết boi vì tôn giáo của họ ăn nhiêu
  Chứ ko phải cô gái ma
  Cô gái ma la 2cô gai cung nhau ăn trôm
  Đưa con lai an nhiêu va đưa đem sâu riêng.cho ngươi ăn để chiến tranh
  Theo như chi đươc biêt thì tat cả điều xâp xiếp
  Của nó hết .giông như nó mươn chi lam giam khảm cho nó
  Ngươi khac dễ vì lọt vô đươc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *