42 thoughts on “Minecraft kinh dị nhất mà Jaki Natsumi từng làm.”

  1. Có j đâu tui tối nay tôi đau 10 lần mà :))))))))1×9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  2. Me,nói nhu c hó nguoi ta là jaki natsumi mày nói là jaki tattumi,gióng ko gióng trai ko gióng gái!!!$$$€€€£££¥¥¥₩₩₩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *