41 thoughts on “Minecraft Ông Nội Kể Chuyện #172- Sự Tích RÌU VÀNG, RÌU BẠC Phiên Bản Kinh Dị 😈”

  1. 😱😰😱😰😱😰🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  2. Ở lớp em diễn kịch cái này:) em làm bụt thì anh tiều phu “vứt” rìu xuống sông em có rìu vàng là cái ô:)))) rìu sắt là cái kéo cắt thịt nhà em :))))))))))))))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *