6 thoughts on “Mời các bạn thưởng lãm ba cây cảnh nghệ thuật nổi tiếng…!”

  1. Chú biết sao mà ch thích nói chuyện với chu k, tại vì chu chịu lắng nghe. Cháu hay nói với vợ làm người phải biết"lắng nghe và thong cảm"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *