9 thoughts on “Một số đồ make up của Dior 💄”

  1. C Cún ơi. Lần khác c có thể chèn nhạc nhỏ hơn một chút thì nó sẽ oke hơn rất nhiều. Tại c nói hơi nhỏ, e bật âm lượng to nhưng tiếng nhạc vẫn át giọng của c khá nhiều. Nhưng tóm lại c Cún xinh quá 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *