3 thoughts on “Một vườn lan nổi tiếng hàng va tại Vĩnh Phúc . Vườn lan anh Minh tam đảo Vĩnh Phúc.lh0982776778”

  1. Vườn Lan nồi tiếng nầy lớn thật lan nhiều quá, nhìn lòi con mắt chả thấy cây nào có bông , toàn là chậu với lá. Em nghỉ chắc là họ trồng lan để lấy lá làm thuốc ,các Bác ạ .!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *