12 thoughts on “Múa – Cánh chim Đại ngàn – Do các cô gái Êđê, M'Nông Đại học văn hóa Hà nội”

  1. Người Tây Nguyên chúng e rất thik múa ca hát, nó thấm nhuần trong máu rồi ahihi,,, ng đồng bằng họ nhiều khi k hiểu cứ nói sao e quậy kkk,, nhưng e thik hát trên những cánh đồng ca fe, vừa hái vừa hát,, thik nhảy múa,, e nhảy là sập sàn luôn á kkkk,,, di truyền ui ahihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *