34 thoughts on “Múa cổ trang 【Phồn Hoa】|繁花”

  1. Phim gì ấy nhỉ? Nhạc này chắc chắn đã xem phim gì rồi! Tội cái éo nhớ ra tên phim gì !!!
    Vừa xem clip, nghe cái nhạc đã ngêu ngao theo đc cả bài. Mỗi tội k biết chữ 😂😂

  2. Múa đẹp quá ! Động tác uyển chuyển khác hẳn so với các bài múa khác đây mới đúng là múa cổ trang .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *