21 thoughts on “Nataliya Goncharova – World Cup 2015 & World Grand Prix 2016”

  1. NATALIYA junto a Kosheleva, Koroleva y Fetisova Rusia es potencia casi absoluta del voley… vale la pena ver una jugadora de esta calidad. Larga vida Nataliya! !! 😉👍💕

  2. Nataliya, no sólo es BELLEZA… sino que además es una gran jugadora… muestra toda su experiencia, en todos los partidos. Una gran atleta!! 😉👍

  3. chị này đánh tốt, đánh khôn vừa khôn vừa có lực. lấy đà đập xong lúc đập thì tiếp tục xoay nghiêng người để dồn thêm lực vào tay đập. Xem nhiều trận thấy chị đánh ổn định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *