34 thoughts on “Nhanh Như Chớp |Tập 40 Full HD: Trường Giang Khẳng Định PewPew – Huỳnh Lập Là Người Ngoài Hành Tinh”

  1. Dương thanh vàng nó thi là tập trung , thi ra thi , chứ còn thằng quang trung thì ẻo lả hời hợt , ngu mà còn làm màu

  2. Trời. Vòng đặc biệt nó đâu có liên quan. Kể tên các quốc gia lớn trên tg là ra chứ quan trọng gì coi bóng đá hay không coi đâu nhỉ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *