23 thoughts on “Nước cờ tấn công không ai đỡ nổi của Quang Liêm rung chuyển Châu Á”

  1. 2:46 làm quái gì gài nước được ờ thế cờ này.Ngựa đen ăn chốt,đưa xe trắng qua giữ mặt vua đen,thì chỉ cần tấn chốt bên phải hậu lên giữ thì éo có bố thằng nào bắt mất quân được

  2. Cố gắng tiếp tục phát huy sự nghiệp nhé anh Lê Quang Liêm. Anh đúng là niềm tự hào của giới cờ Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *