22 thoughts on “One Piece Tập 908 – Tàu Kho Báu Đến Đây, Luffy Taro Trả Ơn! – Đảo Hải Tặc”

  1. Cứ nhìn luật là lại buồn cười. 😂😂. Thông minh đẹp trai mỗi tội chọn nhầm bạn chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *