Phép lạ : Người vợ trẻ và anh Chồng Bại liệt được Lòng Thương Xót Chúa chữa lànhPhép lạ : Người vợ trẻ và anh Chồng Bại liệt được Lòng Thương Xót Chúa chữa lành ——————————————————— Bài giảng Lòng Thương…

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://ultra-dark-radio.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *