47 thoughts on “Phim Hài Mới Nhất – Chí Phèo Ngoại Truyện – T5: Không để mất thương hiệu /Quốc Anh, Giang Còi”

  1. Đạo cội nguồn là bản sắt tự nhiên
    Những kẻ đánh bóng đạo đang phá cội nguồn
    Ăn tinh hoa của đạo về đánh bóng vinh danh
    Ăn cây táo rào cây Sung

  2. Thì nở ko đẹp trong mắt mọi người nhưng thị nở nhưng thị nở lại có nét đẹp trong mọi người vì thì nở rất vui và có những suy nghĩ riêng về mình mà nhiều người muốn cg ko đc

  3. Sự bố láo của Chí đã va vào cơn vã của Nởm, đêm đó ả lấy cớ sang để dạy học rồi đã ghép 2 mảnh đời văn học khốn khổ vào với nhau… Thôi, a để tôi học rồi còn sang nhà cụ Bá phản biện một số vấn đề về Lốt tôn sờ tôi

  4. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😴😴😴😴😴😴😴😴🤤🤤🤤🤤🤤😝😝😬😬😬😬😡😡😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *