23 thoughts on “PHIM VÕ THUẬT CHUNG TỬ ĐƠN 2018 || HẮC LONG THÀNH TRẠI 2018 || THUYẾT MINH HD”

  1. Bạn nào nhớ tên fim chung tử đơn có cây đao bị gãy phải quấn vào dây xích để đánh ấy. Có bạn nào nhớ tên cho mình xin.

  2. Thằng hào củng vì nó bắn xàm lol lúc nãy nó bắn đi cứ day dưa làm em hoa đứt

  3. Phim hay quá bạn ơi…cũng muốn làm về phim như bạn mà ko trong và rõ nét nơi https://www.youtube.com/watch?v=QRgI08rE8vg&t=288s chỉ giáo cho mình nhé…mình cảm ơn

  4. Hào què… chết năm 85hay 86 gì đó! Sau khi cho ra tù sớm vì ung thư và hai tháng sau thì chết! Đó là sự thật của xã hội đen Hongkong….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *