QUY TRÌNH CHẾ BIẾN MĂNG TREO ĐỂ CÒN TƯƠI ĐẾN TẾT. MĂNG TREO TÂY BẮC. Ẩm thực tây bắc.Măng treo là cách làm măng luộc tươi để ăn quanh năm mà không bị hỏng bỏ ra ăn măng vẫn như mới hái trên rừng nấu cho dù mình để sau một thời gian dài hoặc một năm.

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://ultra-dark-radio.com/category/kinh-doanh/

One thought on “QUY TRÌNH CHẾ BIẾN MĂNG TREO ĐỂ CÒN TƯƠI ĐẾN TẾT. MĂNG TREO TÂY BẮC. Ẩm thực tây bắc.”

  1. Thấy mẹ hay làm là hấp chín tới chứ chưa thấy làm kiểu để tươi bao giờ.chắc bảo mẹ làm thử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *