… Ra Đời Bất Chiến, Nổi Tiếng Từ Bi; Lời Lẽ Rán Ghi. Thành Công Êm Thắm…Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc thế giới Đại-từ Đại-bi phổ độ chúng-sanh A-Di-Đà-Phật.

Nam-mô nhứt nguyện cầu: Thiên-Hoàng, Địa-Hoàng, Nhơn-Hoàng, Liên-Hoa hải-hội, thượng Phật từ-bi, Phật-vương độ chúng, thế-giới bình-an.

Nam-mô nhị nguyện cầu: Cửu-huyền Thất-tổ Tịnh-độ siêu-sanh.

Nam-mô tam nguyện cầu: Phụ-mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ-mẫu quá khứ trực vãng Tây-phương.

Nam-mô tứ nguyện cầu: Bá-tánh vạn dân từ-tâm bác-ái, giải-thoát mê-ly.

Nam-mô ngũ nguyện cầu: Phật-Tổ, Phật Thầy từ-bi xá tội đệ-tử tiêu tai tịnh sự, trí-huệ thông-minh, giai đắc đạo quả.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://ultra-dark-radio.com/category/du-lich/

9 thoughts on “… Ra Đời Bất Chiến, Nổi Tiếng Từ Bi; Lời Lẽ Rán Ghi. Thành Công Êm Thắm…”

 1. Vân Anh Trần) phải tìm kiếm các bậc : VỊ THIỆN TRI THỨC
  HOẶC CÓ NGƯỜI được CUỐN : THẤT SƠN MẦU NHIỆM : ĐỌC + HỌC gần Rách cả cuốn cả :: mấy chục năm :: chẳng hiểu biết được gì?? Cả
  NHƯNG GẶP ĐƯỢC : CÁC VỊ THIỆN TRI THỨC THÌ ::KHÁC XA HƠN NGƯỜI KHÔNG HIỂU NHIỀU LẮM ?????NHA

  NAM MÔ KIM SƠN PHẬT

  BỬU NGỌC QUÂN MINH THIÊN VIỆT NGUYÊN

  SƠN TRUNG SƯ MẠNG ĐỊA NAM TIỀN

  KỲ NIÊN TRẠNG TÁI TÂN PHỤC QUỐC

  HƯƠNG XUẤT TRÌNH SINH TẠO NGHIỆP YÊN

 2. Thế Chiến Ba – Cơ Tạo Hóa Tận Thế

  Cơ Tạo hóa Thiên Đình sắp định,
  Bầu Càn Khôn xoay chuyển lập Đời.
  Thay bầu Trời Đất đổi Đời,
  Cỏ cây tiêu sạch loài người còn chi!

  Cơ tận diệt huyền linh sắp định,
  Tạo cơ đồ chấn chỉnh hùng binh.
  Mỹ Nga chống chọi thinh thinh,*******Mỹ Nga tranh ngôi trùm thế giới,
  Đài cao pháp giỏi cương kình trên không.
  Ôi nhân loại ngục hình trần khổ,
  Chịu pháp mầu vô số ngửa nghiêng.
  Thối hôi chật đất bốn miền,
  Diệt bằng cơ khí của đời tạo ra.
  Kẻ hạ nguơn lánh xa đạo đức,
  Tin tưởng rằng cơ khí là hơn.
  Rồi đây tiêu diệt chẳng còn,
  Tạo thành cơ khí diệt người là ai?
  Kim Hồng Linh đầu thai nước Mỹ, ****MỸ Nga giành ngôi trùm thế giới
  Hồng Định Quang sử ký nước Nga.*******Nga
  Hai tay đồ đệ của TA,
  Thế loài nguyên tử diệt tà thế gian…
  (trích Tam Nhật Đàn, Đàn cơ ngày 16 tháng giêng năm Ất Hợi 1935 ở Hà Tiên, theo bản Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống 1000 quyển năm 2000 do Huynh Tám tiệm vàng Mỹ Tín Cabramatta tài trợ).

  Lớp thì thác đổ phong ba,
  Lớp thì anh MỸ anh NGA giựt giành.***MỸ Nga giành ngôi trùm thế giới
  Hạt nhân xạ phóng tan tành,
  Khắp miền thế giới, Nam thành an bang.
  ………………………………………….
  Hết MỸ rồi lại tới NGA,
  Từ đây sắp đến đem ra đấu tài.***MỸ Nga tranh ngôi trùm thế giới
  Đờn kêu các nước ngoại lai,
  Sắp mưu sắp kế ai hoài biết đâu..
  Làm cho rã quả địa cầu… ***Tận Thế
  (Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh thuyết thập niên 80, Sấm Giảng Đạo Khùng tr. 25 & 99, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)

  …Nếu ai thiếu nợ ráng trả cho rồi,
  Nứt nắp Bể Nồi chạy dài hết ráo.*** Bể Nồi ám chỉ lãnh tụ giặc Tàu chết
  Cậu về Cậu cáo với lịnh Ngọc Hoàng,
  Mau xuống hạ san phạt đàn ma quỷ.
  Để chi thế kỷ báo quá hiền lương,
  Dày dạn gió sương trăm đường chi xiết.
  Từ đây ráo riết tát cạn biển khơi,
  Cậu nói mà chơi không lời không vốn.
  Không thua không tốn nguy khốn cận kề.
  Nói chút Cậu về Cậu đâu có ở.
  Lấy ai nâng đỡ dạy dỗ cho trò,
  Tu hành không lo bòn tro đãi trấu.
  Từ đây nguyện thấu ở lịnh Thiên Vương
  Thấy khổ nhiều đường đau thương gấp mấy.
  Sang năm rồi thấy anh chị em ơi,
  Cậu chẳng nói chơi đôi lời nói thiệt.
  Nói ra đời kiệt rồi với đời tàn,
  Nói xóm nói làng nói sa nói ngã.
  Nợ kia phải trả đạm chớ có vay,
  Đêm vắn ngày dài từ đây rốt ráo.
  Ai người có đạo Phật chở Trời che,
  Cậu thấy sợ e đồng bào chết đói.
  Ba mo bảy gói Cậu thấy cũng tàn,
  Đổi xóm đổi làng đổi quan đổi chức.
  Đổi ơi cho khuất đừng có mà còn,
  Đổi núi đổi non bà con đổi hết.
  Chắc rằng phải chết cho hết Hạ Nguơn,
  Tu tịnh đừng sờn keo sơn ráng giữ.
  Bền lòng hai chữ thi cử đắc thân,
  Nói xa nói gần nói Tần mới đến.
  Gởi cùng cảm mến anh chị đông xông,
  Ráng nhớ mà trông một lòng mới được.
  Thuyền trời nước ngược đạo sĩ ráng bơi,
  Chẳng được lả lơi kêu Trời giậm đất.
  Từ đây sắp mất của cải vàng muôn,
  Mắt lệ sắp tuôn ngồi buồn thê thảm.
  Cậu đâu có dám bụi bám làm sao,
  Tiếng nói Cậu rao đồng bào xa lạ.
  Ráng tu đừng ngả trôi chả mất rồi,
  Đổi núi đổi đồi giang sơn biển hải.
  Nghe rồi đừng cãi van vái mau lên,
  Gặp Phật dựng nền gặp Vua gặp Chúa.
  Từ đây tài của sự sản cũng tan,
  Hết MỸ tới Nga hết Tàu tới Thổ. *
  Nó tìm đủ chỗ nó đến Việt Nam,
  Nó luận nó đàm nó đua nó lấn.
  Nếu ta tinh tấn chẳng sợ đâu đâu,
  Có Phật ngôi lầu chứng minh tất cả.
  Từ đây phải rã phải trả đất đai,
  Hãy cố mà hay ra bài chặt chẽ.
  Chúc cầu mát mẻ cô bác chỗ này,
  Cậu chẳng phải Thầy ở đây luận giảng.
  Trút thơ thăm bạn biệt dạng bớ trò,
  Đói khổ đừng lo giàu to sợ lắm.
  Từ đây mua sắm Cậu thấy uổng công,
  Nó bắt cạo lông của đồng cũng giựt.
  Thấy rồi nồng nực các bực anh tài,
  Cố gắng một ngày mau mau sắp tới.
  Người tu vì bởi nghiệp quả oan khiên,
  Ráng nhớ Cậu điên Cậu buồn Cậu điếc.
  Cậu cho mà biết đời tiệt hoang vu,
  Kêu hết người tu từ đây sắp đến.
  Gởi cùng đạo mến ăn ở phương xa,
  Nói Cậu về nhà kính thăm đồng đạo.
  Tay thơ bút thảo Cậu nói lô tô,
  Nước MỸ sắp vô nước Miên sắp đánh.** Mỹ vào tham chiến trận Biển Đông
  Nếu ai có tánh hãy hiểu cực kỳ,
  Khắc khổ ai bi li bì xiêu ngả.
  Giành thôi cha chả chẳng biết làm sao,
  Giựt Chúa giựt trào giựt nào bửu bối.
  Chắc rằng thắng thối sống mới tường tri,
  Cậu nói làm chi việc gì của đó.
  ………………………………………………
  Giờ này Cậu bắc cho được nhịp cầu,
  Cậu chứng canh thâu từng câu cầu nguyện.
  Ráng đi thực hiện cứu vớt người lành,
  Tâm dạ an thanh từ bi sẽ hiểu.
  Đôi lời Cậu biểu dân chúng tường tri,
  Nói rồi Cậu đi ở nơi chỗ khác.
  Tự tha tự giác mới thấy nhiệm mầu,
  Bốn biển năm châu co đầu hết ráo.
  Cậu về Cậu cáo với lịnh Phật Vương,
  Thấy vậy mà thương nhiều đường lắt léo.
  Có tròn có méo có khéo cũng tan,
  Có bạc có vàng từ đây cũng mất.
  Có tài có vật Cậu thấy cũng trôi,
  Có chức có ngôi từ đây cũng rã.
  Nói cho cha chả không biết nói gì,
  Điên dại từ khi từ đây Cậu dặn.
  Nơi miền lội lặn thăm kính đồng bào,
  Cậu chẳng sợ hao thân tàn cốt hủy.
  Ở trong niên kỷ Cậu mới ra bài,
  Kính thăm quý Ngài chỗ này vĩnh viễn.
  Ráng cầu Phật hiện độ hết trần gia,
  Là con số 3.
  (Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, kết tập sách Sấm Giảng Đạo Khùng tr. 89-94, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002) .

  Có thể tóm tắt 3 nguyên nhân xảy ra Thế Chiến Ba Tận Thế như sau:

  1 – Một là từ năm 2001, tổ chức quân khủng bố Al Qaeda đánh sập Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Nữu Ước, Mỹ tập trung dồn tất cả lực lượng quân đội vào Trung Đông tiêu diệt hồi giáo quá khích Al Qaeda, đây là thời cơ Trung Quốc lợi dụng âm mưu bành trướng thế lực độc chiếm Biển Đông…
  2 – Hai là trong cuộc chiến tranh Biển Đông, là lúc Mỹ & Tàu đánh nhau, sẽ xảy ra sự cố lãnh tụ giặc Tàu chết {Bể Nồi}, nước Tàu tan nát, hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương cũng bị Tàu đánh tơi bời tang thương, nai dạt móng thì chó cũng le lưỡi…Trong khi đó Nga đứng ngoài dòm ngó chờ cơ tranh thủ “Ngư Ông đắc lợi.”
  3 – Ba là sau sự cố “Bể Nồi” tức là lãnh tụ nước Tàu chết, các sắc tộc Tây Tạng, Tân Cương…đứng lên chống lại Hán tộc, nước Tàu nội chiến tan nát, Nga thừa cơ nước đục thả câu, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi; Nga đưa cố vấn & vũ khí giúp các sắc tộc Tây Tạng, Tân Cương…đánh lại Hán tộc; Nga giúp Tây Tạng Tân Cương tuyên bố tách khỏi nước Tàu thành lập chánh phủ thân Nga. Thế là cuối cùng có một trận chiến Mỹ Nga tranh ngôi bá chủ hoàn cầu đánh nhau bằng vũ khí nguyên tử chết chóc kinh thiên động địa.

  Đàn Cơ Diệu Võ Chơn Quân tiên tri Nga Mỹ chia xẻ Trung Hoa đưa đến Tận Thế

  Mượn bút mực đôi lời nhắn bạn,
  Máy huyền linh tỏ cạn đôi lời;
  Đường trần nay sắp đổi dời,
  Canh Tân ra mới lập đời Thượng Nguơn.
  Bảng phong Thánh dựng lên chọn lọc,
  Người hiền lương như ngọc còn nguyên;
  Căn xưa kiếp trước còn duyên,
  Nên nay được sự Hội Tiên dự bàn.
  Long Hoa Hội đến màn khai mở,
  Ớ người hiền chớ nỡ làm ngơ;
  Minh Vương xuất thế chớ ngờ,
  Trị đời thâu thủ phầt cờ Nhan Uyên.
  Đừng có tưởng là yên vui rảnh,
  Quả Địa Cầu từng mảnh tan ra;
  Rồi đây sẽ thấy không xa,
  Hơn tỉ người lẻ Trung Hoa giựt giành.
  Bom nguyên tử ra đời rồi biết,
  Quả Địa Cầu hủy diệt không xa;
  Mỹ Nga chia xẻ Trung Hoa, *
  Giựt giành chẳng ổn bất hòa choảng nhau.
  Cơ tự diệt đành rành trước mắt,
  Thảo đôi lời để nhắc người hiền;
  Tu mau kẻo trễ vô duyên,
  Ngừa thuyền đón khách Phật Tiên đang chờ.
  Sydney, 20-8-2019, Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo (facebook Mõ Tre) https://kinhsamthatson.wordpress.com/

 3. Còn thiếu phần " Bốn ông Thẻ mà Đức Phật Thày Tây An đã cắm xung quanh vùng Thất Sơn mà hiện nay vẫn còn tồn tại " Điều đó có ý nghĩa gì ?
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *