33 thoughts on “Rủ nhau đi chơi xa, trên con xe Vespa | Sài Gòn – Bảo Lộc – Đa Mi”

  1. Hâm mộ Cu Hiệp với những chính kiến về sự bất công , m sẽ đăng ký và ủng hộ xem quang cao cua kênh 😅👍🏽

  2. Đi gts300 thì chả phải ngại đươngf tốt hay xấu, dốc hay không bác nhỉ, mà cũng chả phải lo lạc đường

  3. Không cần phải px200 đâu anh, em đang sử dụng 1 em vespa sprint 150, vẫn xuyên Việt bình thường, thường tốc độ êm nó tuỳ xe, xe em thì 60km/h nó sẽ cực kỳ mược và êm

  4. Vespa đi đường trường đỉnh, đầm, chắc, êm ru. Ở Tà Pao Đa Mi có nhiều cảnh đẹp ai đi cung này nhớ bơm xăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *