19 thoughts on “Sạc xả cách hồi phục dung lượng pin iPhone bạn có biết ?”

  1. ở đầu pin của anh khi xem xong clip của em,nó bị ướt liệu vậy pin có bị chai không ?😢😢😢😢😢

  2. Pin IPhone cũng là loại Li-ion bình thường thôi có gì mà thần thánh hóa vậy. Mua cũ hay chai thì cứ quất Pisen mà thay. Sạc xả chả có tác dụng gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *