24 thoughts on “Số Phận Nghiệt Ngã Tập 1- Phim Thái Lan Lồng Tiếng Cực Chuẩn”

  1. Phim thái lan toàn phim hay nhưng có điều ko chiếu liền đi mà toàn dán đoạn vậy phim nào cũng do dáng chán quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *