25 thoughts on “Sơn Tinh Thủy Tinh | Ý nghĩa truyện sơn tinh thủy tinh | Phim Hoạt Hình Cổ Tích Việt Nam”

  1. Tấm Cám
    https://youtu.be/s6IUlKb9vAs
    Mọi người ủng hộ video mới nhất của kênh nhé .
    Cám ơn mợi người" Chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ ".

  2. Thuỷ tinh là người rất giỏi. Chỉ đến muộn 1 chút. Ở dưới nước mà cũng tìm dk các đồ trên cạn. Ngay từ đâu vua đã chọn son tinh rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *