STV -Sóc Trăng cấp chủ trương đầu tư cho nhiều công trình, dự án lớnSTV – 6 tháng đầu năm 2019, trong 24 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, tỉnh Sóc Trăng có 3 chỉ tiêu đạt trên 70%, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Dự kiến…

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://ultra-dark-radio.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *