Tân cổ: Tình bơ vơ – Thành phố buồn – đêm tiền đồn [Mỹ Châu – Minh Vương – Chí Tâm]Video tân cổ , gồm các bài tân cổ : 1. Tình bơ vơ – Minh Vương & Mỹ Châu 2. Thành phố buồn- Chí Tâm & Thanh Kim Huệ 3. Đêm tiền đồn – Lệ Thủy & Minh …

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://ultra-dark-radio.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *