45 thoughts on “Tạo hình 3D & Nền động video trong Powerpoint 2010”

  1. Tại sao khi xóa background của ảnh động thì ảnh lại không chuyển động còn để background của ảnh thì ảnh lại chạy vậy???

  2. chia sẽ cách làm 3D cho mọi người xem rồi thì share link nhân vật động hay key word để người ta search luôn đi, úp úp mở mở rõ chán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *