3 thoughts on “Tạo mục lục tự động trong Word 2007”

  1. Mình làm nó toàn bị chèn vào nội dung bài mà không tạo thành table trên page mà mình mới insert là sao ạ.

  2. mục lục của mình không nằm ngoài thanh công cụ .. mà nằm trong phần Insert á.. thì làm như thế nào ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *