20 thoughts on “Tây Du Ký Hậu Truyện – Ngộ Năng Dưa Leo”

  1. đã là phim hài rồi thì ít khi không nhãm, nhưng phim này vừa nhãm mà lại vừa ko mắc cười nữa.
    đĩnh cao của nghệ thuật hài Việt Nam đây sao?

    dưa leo là một "nghệ sĩ hài" đc đánh giá quá cao. nỗi tiếng nhờ vào "tài năng" stand-up comedy, và tự gán cho mình là người Việt đầu tiên diễn thể loại này, mặc dù trước đây mấy chục năm ở miền Nam đã có những danh hài có tiếng như La Thoại Tân đã thành công với thể loại stand up comedy rồi.
    thật là buồn cười khi một "nghệ sĩ" với trình độ như anh dưa leo này, mà lại được mời đi đóng phim hài.

  2. Ngộ tịnh chứ nhỉ. Vì bát giới là Huy khánh đóng. Thì dưa leo phải là Sa tăng Ngộ tịnh chứ. Xem lại đi nhà galaxy thiên ngân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *