15 thoughts on “Thánh👍Tái chế ve chai Gia Lai《|Làm mới lại máy hàn điện tử từ ve chai|》”

  1. Máy hàn con không để cho mình mình sài không có tiền sài cũng ôkê sđt 0348734274 minh ở iapa gia lai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *