30 thoughts on “Thanh Nang Truyện – Tập 10| Lý Hoành Nghị, Triệu Lộ Tư| Phim Niên Đại Kỳ Huyễn – Thần Tượng”

  1. Sang năm 2020 mà vẫn còn xem, càng xem càng thấy hay, chỉ mỗi hay mất tiếng, không sao hay là được, hjhjhhh

  2. Ngoài xuân hoa thu nguyệt và thanh nang chuyện có phim nào cặp đôi này đóng mách tui với nha

  3. 2 người này ko đóng cặp với nhau thì tui chẳng thiết xem phim ví dụ như phim ác ma thiếu gia nên đổi thành ác ma thiếu triệu lộ tư cho xong

  4. Ng mà chị tk là tinh trần thì người mà tinh trần tk là vân thường khuyên người khác bỏ Mjh con mình sao ko bỏ ng khác đi ghet a dao

  5. Con quỷ cái sở thiên dao. Bữa trc ông cha kêu tìm cho văn hiên 1 mối thì mẻ buồn ù ụ. Giờ chưa gì nhảy qua tính cướp ng tình của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *