28 thoughts on “Thanh Nang Truyện – Tập 7| Lý Hoành Nghị, Triệu Lộ Tư| Phim Niên Đại Kỳ Huyễn – Thần Tượng”

  1. 31:32 ái phi đừng rời xa trẫm!
    sau này đừg có chị e tươg tàn nhe trời đất ơi là trời ơi~

  2. Cả nhà đã xem hết chưa? Có happy ending k ? Một số trang nói kết phim xem ức chế? Hoang mang quá

  3. 2 anh chị này từ xuân hoa thu nguyệt coi đến đây thật sự rất hợp kb có phải 1 cặp k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *