7 thoughts on “THÀNH YOO| Hướng dẫn TẢI và CÀI ĐẶT Adobe Photoshop CS6 Miễn Phí Full Crack”

  1. Của mọi người cài xong nó có phần crakh. Của mình không có file crach là sao. Còn 23 ngày dùng nữa. Giúp mình vơia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *