Thời sự Tương Dương tuần 37. Đăng ký kênh Tương Dương hỗ trở kênh phát triển nhé cả nhà.Tin chính: Tập huấn bảo vệ môi trường rừng để phát triển du lịch; Cấp 97 tấn gạo cho học sinh bán trú; Đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa…

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *