38 thoughts on “THỬ THÁCH SÓNG THẦN VILLAGER.EXE CÙNG NOOB CHẠY TRỐN SÓNG THẦN TRONG MINECRAFT”

  1. Nhìn mặt dân làng .exe đúng ghê luôn cả nhà ơi @@
    Nhớ like và chia sẻ video giúp Chuối nhé, mãi iu <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *