6 thoughts on “Thủ Thuật Excel: Cách Đưa Dữ Liệu Vừa Khít Hàng Và Côt Trong Excel Sử Dụng Fill Justiry”

  1. anh ơi… anh giải nghĩa từ " Fill – justify" nghĩa trong tiếng việt là gì đi? và em sử dụng excel 2013 thử làm thao tác đó mà ko được ajh? thao tác xong nó vẫn y như cũ ko có gì thay đổi…hix…

  2. cho t hỏi là khi chuyển cóp từ file này qua file khác nhưng hàng nó lệch nhau và hàng cópy sang rộng chèn Lên hàng khác thì phải làm thế nào để đủ hàng cootj và phông chữ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *