Thuyết giảng-Niềm Vui Bắt Đầu-TÂY ÚC-Cha Micae Phạm Quang Hồng -P1Link:Tổng hợp các bài giảng của Lm. Michael Phạm Quang Hồng:
Link:Tổng hợp các bài giảng Tĩnh Tâm của Cha Micae Phạm Quang Hồng:
Bài giảng-Lm. Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh.

Website:
Facebook:

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Thuyết giảng-Niềm Vui Bắt Đầu-TÂY ÚC-Cha Micae Phạm Quang Hồng -P1”

  1. Con cám ơn cha về bài thuyết giảng “ chủ đề niềm tin “ rất hay và con cám ơn các câu chuyện cười rất vui tươi và làm con thêm niềm tin . Con kính chúc cha ngày mới hồn an xác mạnh và tràn đầy hồng ân của chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *