37 thoughts on “Tiếng Khóc Trong Tim Tập 1 – Phim Thái Lan Lồng Tiếng Cực Chuẩn 2019”

  1. Mời các bạn xem tiếp tập 2 và trọn bộ " Tiếng Khóc Trong Tim " tại đây >>> https://www.youtube.com/watch?v=k60SB-y_OfI&list=PL8jGlWUUdJOoW75GK5pIBn6flNsLATcl1&index=2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *