14 thoughts on “TIN MỚI 30/8/2019 : CƯC NONG | TRUNG QUỐC TA.HOA KHI BIẾT TIN TÀU.CHI.E.N MỸ Á.P.S.ÁT ĐẢO NHÂN TẠO”

  1. Nha cam quyen viet nam khong kien trung cuoc la ngu rot va hen nhat mot bo may dieu hanh mot dat nuoc nhu vay khong nen ton tai de cho nhung ngui giam ngi giam lam len dieu hanh dat nuoc la tot nhat

  2. Võ mồm với bạn Việt Nam tham ăn, võ mồm với ông Donal trumb thử vừa rồi đàm phán thương mại ấy, Donal trumb đập vỡ mồm con chó Tập Cận Bình

  3. Tao xin chúng mày đừng gây chiến tranh, tao vẫn còn trong tuổi tổng động viên đi bộ đội đấy. Chờ tao 45 tuổi chiến tranh thì tao kệ cha chúng mày

  4. Noi vn kg noi sung truoc la that phi ly vi tq da xam pham lanh tho thi co quyen tu ve de bao ve lanh tho ma hi tuong my da tuyen bo bo la ung ho vn tu ve

  5. Trung quốc sẻ thắng mọi thế lực mạnh nhất trên thế giới nêu chỉ đánh nhau bằng võ mồm .

  6. Khổ thân cho tập cận bình, vì quá tham lam cho mình là giỏi nhất, nên phải chịu thất bại, trong ô nhục, mà phải chịu cả thế giới nguyền rủa, là cậy lớn hiếp nhỏ, thật là nhục, tốt nhất là, đi chết đi, em tập ơi,

  7. đùng tin những gì trung quốc nói mà hãy nhìn những gì trung quốc làm..dòng họ tập toàn là lũ đẻ ngược nên nói ngược ..lại dạy toàn dân rtrung quốc thành lũ nói ngược theo…không hiểu ngày nay có ai còn là con người nữa không hay đã biến thành lũ cho hoang chuyyen6 làm chuyện bạo ngược như chó đẻ TẬP CẬN BINH Vua trung quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *