8 thoughts on “Tình Kiếp Phi Thăng Của Tứ Ca Bạch Chân”

  1. Haizzzz mỗi lần phi thăng là mỗi lần nhận sự đau khổ đến tột cùng 😞😞😞😞😞
    Thiên kiếp dễ qua
    Tình kiếp khó vượt….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *