4 thoughts on “TPHCM: Gần 200 “dân chơi” ma túy tại quán bar”

  1. Bắt tép bỏ vào dĩa (những người chơi phạt phải nặng( phạt 50% tài sản đang sở hữu) lấy tiền xây nhà cho người nghèo, người khiến tật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *