22 thoughts on “Truy Kích – Quẩy súng điện Plasma Pistol Cực Khắm :3”

  1. https://youtu.be/x716_gdi-6g ae ơi có ông vừa mới tìm ra skill ko bao h hết súng để bắn này hơn 100 khẩu luôn

  2. Anh Rika có 2 acc hả clan LEN có em trong clan nè anh ui :)) , chiều em chơi với acc này xong không biết phải anh không 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *