13 thoughts on “TRUYỆN KIẾM HIỆP | Vô Ưu Kiếm Tập 1”

  1. Rịt mẹ kênh này, lười éo chịu đoc. Đọc bằng phần mềm, nghe như lol. Đã vậy còn hay quảng cáo

  2. Đoc kiểu gì vậy? sửa lại đi và bỏ cái mặt khó nhìn của mình thì với có người nghe.truyện thì hãy mà đọc chả ra cái gì.

  3. Đọc vô thần vậy. Như 1 cái máy. Nghe câu được câu chăng . còn đưa cái bản mặt vào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *