Tự học Microsoft Word – Bài 10_1: Table – Cách tạo bảng trong Winword – Các thao tác trên TableTable là 1 cấu trúc rất hay trong winword. Nó giúp ta tạo ra các bảng gồm nhiều hàng, nhiều cột để chứa nội dung trong văn bản.
Ngoài ra, table còn giúp ta định vị dữ liệu trong văn bản một cách nhanh chóng và chính xác.

Nguồn: https://ultra-dark-radio.com/

Xem thêm bài viết: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *