34 thoughts on “Vẽ Tấm Cám/ Vẽ chuyện tranh Tấm Cám/Vẽ chị Tấm cho cá ăn/Draw channel”

  1. vẽ xấu hơn mấy đứa lớp 5 lớp 6 trên mạng nữa -_-
    đúng là bất công vẽ xấu mà views nhiều r còn hướng dẫn này nọ
    trong khi mấy ng vẽ đẹp kinh hồn ít đc chú ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *