32 thoughts on “[Vietsub][HiddlesVn] Lố Kỳ đại ca ở hội chợ truyện tranh 2013”

  1. Tôi không phải M nhưng nghe Loki chửi mà sao phấn khích thế 😂 khúc ổng kêu tên ổng, gọi như đúng rồi ấy hên là đang ở nhà một mình chứ ko bị ba má chửi cho sml

  2. gato vl ~~~~~~ xem cái này xong ngồi cười như điên èn hổ tên loki như con dở ~~~“` tẩy não qua mạng hả anh <3 <3 <3 <3 <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *