Vlog Dân Quê .Hướng dẫn hàn gió đá : khí C2H2 Acéthylen. Cho các bạn mới . (Có Phụ đề }Mình làm video này chủ yếu là muốn tạo thêm đề tài mới trên kênh Vlog của mình thôi, chứ không có ý định chuyên sâu trong lĩnh vực nghề nghiệp. Các…

source: https://ultra-dark-radio.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://ultra-dark-radio.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *