21 thoughts on “VLTK Mobile Lậu ✓ (Võ Lâm Free) Xuất Hiện Tool Hack, Quân Hàm Thần Thoại,Xài KNB Xả Láng”

 1. ID đồ hoàng kim + 1 số thứ cần dùng:
  Trang Bị Hoàng Kim lv12x
  5360 Vũ khí
  5390 Quần
  5385 Mũ
  5400 Đai
  5395 Hộ uyển
  5405 Giày
  5365 Dây chuyền
  5370 Nhẫn
  5375 Ngọc
  5380 Phù

  Trang bị ngựa
  3446
  3451
  3456

  Vũ khí Pet
  +Hạng vũ : 3543
  +Tần thủy hoàng : 3544
  +Hoàng nhan hồng liệt : 4057
  +Võ tắc thở : 3545

  ID hòa thị bích : 2804

  • Vũ khí bổn mạng:
  – Quỷ Cốc Tử: 3542
  – Đắc Kỷ: 3541
  – Hậu Nghệ: 3540
  – Xi Vưu: 3539
  – Lữ Động Tân: 3546
  – Trương Tam Phong: 3547
  – Tây Thi: 3548
  – Hạng vũ : 3543
  – Tần thủy hoàng : 3544
  – Hoàng nhan hồng liệt : 4057
  – Võ tắc thiên : 3545

  • Ngựa:
  – Mộng Yểm: 4051
  – Long Mã: 4050
  – Tiểu Hắc: 4049
  – Hàn Sương Sảnh Ảnh (ngoại trang): 4048
  – Hàn Sương(ngoại trang): 4047
  – Truy Phong lôi Báo: 4046
  – Thánh Đề: 4045

  4687 | Rương Ngân Sức
  4685 | Rương Thời Trang Hạn Giờ
  4686 | Rương Thời Trang Hạn Giờ-Cao
  4707 | Rương Ngân Sức-Cao
  4605 | Đồng Hành Cấp SSS
  1457 | Trang sức hiếm
  2240 | 【Hiếm】Hộ Thân Phù
  1349 | Đạo cụ phát sáng_1
  1350 | Đạo cụ phát sáng_2
  1351 | Đạo cụ phát sáng_3
  1352 | Đạo cụ phát sáng_4
  1353 | Đạo cụ phát sáng_5
  1354 | Đạo cụ phát sáng_6
  1355 | Đạo cụ phát sáng_7
  1356 | Đạo cụ phát sáng_8
  1357 | Đạo cụ phát sáng_9
  1358 | Đạo cụ phát sáng_10
  1359 | Nhận đạo cụ_1
  2591 | Bánh Ít Bát Bảo
  2592 | Bánh Ít
  1454 | Võ Đạo Đức Kinh
  1430 | Bí Kíp Võ Lâm (Thượng)
  1431 | Bí Kíp Võ Lâm (Trung)
  1432 | Bí Kíp Võ Lâm (Hạ)
  1968 | Tẩy Tủy Đơn
  1969 | Tư Chất Đơn
  2170 | Đá Hồn Lv5 Ngẫu Nhiên
  2308 | Đệ Nhất Bang Hội Bang Chủ
  2423 | Bí Kíp Môn Phái Ngẫu Nhiên
  2424 | Tín Vật Môn Phái201
  2425 | Tín Vật Môn Phái (Bỏ)201
  2426 | Tín Vật Môn Phái (Bỏ)201
  2427 | Tín Vật Môn Phái (Bỏ)201
  2428 | Tín Vật Môn Phái (Bỏ)201
  2429 | Tín Vật Môn Phái (Bỏ)201
  2432 | Đệ Nhất Bang Hội Thủ Lĩnh
  2527 | Mã Bài
  2555 | Nhất Kỵ Tuyệt Trần (30 ngày)
  2556 | Nhiếp Cảnh Truy Phong (30 ngày)
  2557 | Đệ Nhất Thiên Vương (30 ngày)
  2558 | Đệ Nhất Nga Mi (30 ngày)
  2559 | Đệ Nhất Đào Hoa (30 ngày)
  2560 | Đệ Nhất Tiêu Dao (30 ngày)
  2561 | Đệ Nhất Võ Đang (30 ngày)
  2562 | Đệ Nhất Thiên Nhẫn (30 ngày)
  2563 | Đệ Nhất Thiếu Lâm (30 ngày)
  2564 | Đệ Nhất Thúy Yên (30 ngày)
  2565 | Đệ Nhất Đường Môn (30 ngày)
  2566 | Đệ Nhất Côn Lôn (30 ngày)
  2567 | Cái Bang Đệ Nhất (30 ngày)
  2568 | Ngũ Độc Đệ Nhất (30 ngày)
  5309 | Tàng Kiếm Đệ Nhất (30 ngày)
  5310 | Trường Ca Đệ Nhất (30 ngày)
  6015 | Đệ Nhất Tiềm Long
  6016 | Đệ Nhất Ỷ Thiên
  6017 | Thập Đại Tiềm Long
  6018 | Thập Đại Ỷ Thiên
  4738 | Thời Trang Thú Cưỡi <Hàn Sương> (30 Ngày)108
  4739 | Thời Trang Thú Cưỡi <Hàn Sương Sảnh Ảnh> (30 Ngày)109
  4740 | Thời Trang Thú Cưỡi <Tiểu Hắc> (30 Ngày)110
  4863 | Thời Trang Thú Cưỡi <Tử U Linh Lộc> (1 Năm)118
  4864 | Thời Trang Thú Cưỡi <Vân Mị Linh Lộc> (1 Năm)119
  4869 | Thời Trang Thú Cưỡi <Tinh Mang-Vân Mị Linh Lộc> (1 Năm)120
  2915 | Danh Hiệu Đỏ 10
  2935 | Danh Hiệu Cam 10 (90 ngày)
  3246 | Cống hiến
  6813 | Quà Chọn 50000 Cống Hiến Nguyên Khí
  6815 | 50000 Nguyên Khí
  7071 | 5000 Cống Hiến
  3714 | Tẩy Tủy Kinh-Thượng

 2. Dm càng xem càng muốn chửi. Dm mày làm chó thế ai chả bit. Cái mọi người quan tâm là cách bật tool. Nói xàm ko

 3. Xem là muốn chửi. Dm hơi vô lý tí nhưng mọi người muốn biết mày bật tool Lên là cái nút nào và cai ra Sao… Chứ cái dm mày làm thế đến con chó hắn cũng biết tự tìm hiểu. Dm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *