11 thoughts on “VLTKM | NHẬN CODE TUÂN ĐỂ UP DÂY CHUYỀN HK VÀ CHIÊU MỘ 100 CON HẠNG VŨ”

  1. h nhạt wa ban ơi. xưa thấy ban làm clip ben vltkmb vng du ngheo nhung hay vai nồi. h wa game lậu dc GM buff cho nên ấn vào nạp card như đúng rồi. nhàm lắm . way lại vng di ban se nhiều lươt dk nhiều vieu hơn

  2. Ngu vãi.. cái cục đá hồn 5 sơ ko chọn lại đi chọn 1 triệu nguyên khí. Viên tống thu thạch lên cam được thì ko cho lên lại đi xài thiên tinh đạo trưởng. Ngu vẽ nồi mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *