11 thoughts on “Xắm Vàng 3kg7 ae xem chơi nha 😍😍😍(gà ko bán)”

  1. Còn nuoi gà mướn nua ko tui gủi nuoi coi .tui mới mua 2 con cơp của a phúc gui nuoi có nhân ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *