35 thoughts on “Xỏ khuyên mũi tại nhà”

  1. Vãi l con này bị điên hã mn ???? Biết xỏ mũi là chỗ rất dễ nhiễm trùng và lâu lành cho nên cần phải định hình đc những chỗ xỏ dễ lành nhất. Còn con mẹ này thích chỗ nào lấy bút chấm chấm rồi bấm xỏ lun ????

  2. Giồi ôi con điên, mưng mủ bỏ mẹ giồi đã thế cái đít khuyên nhọn hoắc thế kia, s thông minh thế lày :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *